Czy akolita może spożyć pozostałe Postacie eucharystyczne i puryfikować naczynia na ołtarzu?

Pytanie: Czy akolita może spożyć pozostałe Postacie eucharystyczne i puryfikować naczynia na ołtarzu?

Ks. Mateusz Matuszewski: Zgodnie z zasadami podanymi w OWMR nr 163, miejscem spożycia konsekrowanego Wina i konsekrowanych Hostii, które pozostały po udzieleniu Komunii Świętej, jest ołtarz. Dokonuje tego tylko kapłan lub diakon. Natomiast miejscem oczyszczenia naczyń eucharystycznych jest prawy bok ołtarza lub kredens. Akolita pomaga kapłanowi lub diakonowi w tej czynności (por.OWMR nr 192). Jeśli natomiast puryfikacja zlecona jest samemu akolicie, oczyszczaon naczynia zawsze na kredensie, na który sam je zanosi, jeśli nie ma diakona (por. OWMR nr 249). Oczywiście, najlepiej oczyszczać naczynia na kredensie, by nie zakłócać trwającego już w tym momencie uwielbienia.

Źródło: Anamnesis 71