Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie?

Pytanie: Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie?

Ks. Mateusz Matuszewski: Akolita posługuje przy udzielaniu Komunii Świętej nie tylko podczas Mszy Świętej, w której uczestniczy, ale tyle razy, ile wymaga tego potrzeba duszpasterska (por. List apostolski Pawła VI Ministeria quædam, 15 sierpnia 1972, nr VI). To właśnie przede wszystkim ze względu na taką pomoc alumni seminariów pomagają w niedzielnej służbie Bożej, w parafiach diecezji. Tak jak prezbiterzy i diakoni, wychodzą z zakrystii tylko do tej czynności, i po jej spełnieniu opuszczają prezbiterium. Natomiast sami mogą przyjąć Komunię Świętą dwa razy w ciągu dnia, pod warunkiem, że we Mszy Świętej uczestniczą. Inaczej jest z osobami wyznaczonymi na nadzwyczajnych szafarzy, którzy posługi akolity nie otrzymali. Zasadniczo, mogą pomagać tylko podczas jednej Mszy Świętej, w której sami uczestniczą (por. Modyfikacja Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącej pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, 18 październik 2006). Użyte w instrukcji słowo „zasadniczo” pozwala w uzasadnionych sytuacjach dopuścić nadzwyczajnych szafarzy do posługiwania więcej niż jeden raz dziennie.

 

Źródło: Anamnesis 71