Częstotliwość przyjmowania Komunii Świętej w ciągu dnia

Pytanie: Ile razy w ciągu dnia można przyjąć Komunię św.?

Biskup Stefan Cichy: Pierwsze wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego (1994 r.) zawierało następujący tekst: „Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy św.”. W przypisie znajduje się odnośnik: „Por. KPK, kan. 917; AAS 76 (1984) 746-747”. Papieska Komisja ds. Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego podała wykładnię kanonu 917, zaznaczając, że można w ciągu tego samego dnia najwyżej dwa razy przyjąć Komunię. W drugim wydaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego (2002 r.) zmieniono fragment cytowanego wyżej tekstu: „Zgodnie  z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko spełniają wymagane warunki, przyjmowali Komunię, gdy uczestniczą we Mszy św.”. W przypisie do tego punktu wyraźnie zaznaczono: „W tym samym dniu wierni mogą przyjąć Najśw. Eucharystię najwyżej drugi raz”.