Dopuszczenie niebieskich ornatów do oficjalnego użytku

Paweł Baścik: OWMR wśród kolorów liturgicznych nie wymienia niebieskiego, ale mimo to spotkać można w kościołach nie tylko białe ornaty z akcentami w kolorze niebieskim, ale wręcz niebieskie ornaty maryjne. Czy zatem dobrym wyjściem nie byłoby uzyskanie dla Polski stosownego indultu Stolicy Apostolskiej, aby ten zwyczaj, raczej nie będący contra legem, usankcjonować?

ks. dr hab. Dominik Ostrowski: Odp. Kwestię kolorów normuje OWMR 346 oraz instrukcja Redemptionis Sacramentum 127. Stosowne jest raczej stosowanie się do tych punktów i niepromowanie niebieskich szat liturgicznych, skoro na dni maryjne Stolica Apostolska (por. OWMR 346) zatwierdza kolor biały, chyba że uzna ona za stosowne dokonać takiej zmiany.