OWMR 126. Podczas pewnych celebracji śpiewa się lub odmawia: Chwała na wysokości (por. nr 53).