Currently browsing tag

psalm responsoryjny

Jeszcze o psalmie responsoryjnym

Przywrócona po Soborze Watykańskim II odnowiona postać psalmu responsoryjnego po pierwszym mszalnym czytaniu ciągle wzbudza kontrowersje i jest źródłem wielu wątpliwości oraz …

→ 29 grudnia 2015

Psalm responsoryjny OWMR 61. Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który jest integralną częścią Liturgii słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i …