Currently browsing tag

obrzędy wstępne

→ 29 grudnia 2015

OWMR 121. W czasie procesji do ołtarza śpiewa się pieśń na wejście (por. nry 47-48).