Currently browsing tag

materia eucharystii

Materia i forma sakramentu Eucharystii

MATERIA I FORMA SAKRAMENTU EUCHARYSTII1)Referat wygłoszony na sympozjum naukowym „Eucharystia we wspólnocie Ko­ścioła”, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2005 r. …

→ 30 grudnia 2015

OWMR 142. Potem, stojąc z boku ołtarza, wlewa do kielicha wino i trochę wody; wypowiada przy tym cicho słowa: Przez to misterium …

→ 29 grudnia 2015

Przygotowania OWMR 117. Ołtarz ma być nakryty przynajmniej jednym białym obrusem. Na ołtarzu lub obok niego na czas każdej celebracji stawia się …