Currently browsing tag

eucharystia, Page 2

Liturgia genetycznie wpisana w Kościół

Samo określenie „genetyka” pochodzi od greckiego słowa genetós, czyli zrodzony. W naukach biologicznych oznacza ono dziedziczenie. Wydaje się, że te dwa znaczenia …

Duch Święty jako Mistrz wewnętrzny

Chrystus namaszczony Duchem Świętym? Zacznijmy od przypomnienia, że to wszystko, czego dokonał Jezus Chrystus, stało się w Duchu Świętym. W ogóle sam …

Dziennik duchowy Alicji Lenczewskiej

Pod patronatem „Mszy Świętej” ukazało się Świadectwo szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012). Pozostawione przez nią zapiski duchowe na prośbę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi …