Currently browsing tag

christianitas, Page 3

W sprawie nowej instrukcji o muzyce kościelnej

Konferencja Episkopatu Polski wydała właśnie nową instrukcję w sprawie muzyki kościelnej. Znajdują się w niej zapisy dotyczące ogólnych zasad rządzących muzyką kościelną. Spośród tych, …

Cztery dobrodziejstwa liturgii

Młodzi ludzie, którzy przybywają na rekolekcje do naszego opactwa, pytają często dlaczego w swoim życiu monastycznym poświęcamy tak wiele miejsca liturgii. Oddajmy …

Dezorientacja

Fragment książki: Według Boga czy według świata? O stanie liturgii i wiary z Pawłem Milcarkiem rozmawiają Jacek Paweł Laskowski i Bogusław Kiernicki, …

Liturgia

Artykuł jest ósmym rozdziałem książki Dom Augustina Savatona OSB Wartości fundamentalne monastycyzmu. Podczas trwającego od dawna sporu o pobożność liturgiczną, o ascetyzm …

Duch ciągłości w liturgii

Jedną z najwyrazistszych cech charakteryzujących człowieka jako osobę duchową jest ciągłość. Oznacza ona nie tylko zdolność przypominania sobie tego, co przeminęło, cofania się …