Currently browsing tag

anamnesis, Page 2

Przygotowanie liturgiczne do pełnienia munus lektora

[ref]Referat wygłoszony na 63. Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej, Licheń, 14 listopada 2011 r.[/ref]Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II stwierdza: „Ministranci, lektorzy, …

Ołtarz miejscem liturgicznej grawitacji

Od chwili rozpoczęcia Mszy św. miejscem centralnym w przestrzeni celebracji liturgicznej jest ołtarz ustawiony twarzą do ludu, przy którym sprawowana jest Eucharystia, …

Muzyka świecka w liturgii

Klaudia Miśkowicz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zwracam się z pytaniem o wykorzystywanie muzyki „świeckiej” w czasie Eucharystii. Czasem mają miejsce uroczystości …

Taniec w liturgii

Przemysław Pogorzelec: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o odpowiedź na kilka pytań odnośnie do tańca w kościele. Jaka jest oficjalna wykładnia …