Currently browsing

Page 6

Czy muzyce kościelnej potrzebna jest “inkulturacja”?

Przyglądałam się niedawno dyskusji, w której zestawiono wypowiedzi dwóch papieży poświęcone muzyce kościelnej. Pierwszą były słowa Piusa X: Ponieważ jednak muzyka nowoczesna …

Motu Proprio Piusa X Tra le Sollecitudini

Wśród rozlicznych trosk Urzędu Pasterskiego o dobro nie tylko tej Najwyższej Stolicy, na Której, choć niegodni, z niezbadanego zrządzenia Bożego zasiadamy, ale i …

Kanon Rzymski w reformie liturgicznej – dokument

Chciałem w tym wpisie zaprezentować fragment pewnego dokumentu z 24 maja 1966 r., który dotyczy kwestii Kanonu Rzymskiego w posoborowej reformie liturgii. Późną wiosną 1966 r. (kiedy ja spokojnie sobie siedziałem …

Eucharystia celebracją ofiary paschalnej

1)Autor, prof. dr hab., jest członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Jest kierownikiem Katedry Teologii Liturgii na UKSW w Warszawie, także konsultorem i sekretarzem …

Przygotowanie liturgiczne do pełnienia munus lektora

1)Referat wygłoszony na 63. Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej, Licheń, 14 listopada 2011 r.Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II stwierdza: „Ministranci, lektorzy, …

List Apostolski motu proprio Pawła VI Ministeria Quaedam

Wprowadzające nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim Pewne urzędy dla należytego sprawowania kultu Bożego i …

Papież Paweł VI i nowe Ordo Missae (1969)

Treść: Wstęp, 1. Stopniowa odnowa liturgii Mszy św. w duchu Sacrosanctum Concilium; 2. Przygotowanie nowego Ordo Missae; 3. Krytyka liturgii Mszy św. …

Wprowadzenie do wydania lekcjonarza mszalnego z 1981 r.

Przed kilkunastu laty w książce „To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła”, oprac. ks. J. Miazek, Warszawa 1987, ukazał się …