Currently browsing

Page 43

Czy w czasie Triduum Paschalnego stosuje się obnażenie ołtarza?

Pytanie: Czy w czasie Triduum Paschalnego stosuje się obnażenie ołtarza? Biskup Stefan Cichy: Rubryki Mszału wyraźnie zaznaczają, że po zakończeniu liturgii Wielkiego …

Kiedy we Mszy św. można stosować komentarze?

Pytanie: Kiedy we Mszy św. można stosować komentarze? Biskup Stefan Cichy: Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego bardzo mało mówi na temat …

pytanie o krzyż ołtarzowy

Pytanie: Czy konieczne jest stawianie krzyża na ołtarzu lub w jego pobliżu, skoro dominującym elementem wystroju całego prezbiterium jest figura lub obraz …

Częstotliwość przyjmowania Komunii Świętej w ciągu dnia

Pytanie: Ile razy w ciągu dnia można przyjąć Komunię św.? Biskup Stefan Cichy: Pierwsze wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego (1994 r.) zawierało następujący …

gitara klasyczna w liturgii

Paweł Baścik: Temat ten pojawiał się już wielokrotnie, ale ciągle budzi kontrowersje: czy gitara klasyczna może być używana w liturgii? Na łamach …

Dopuszczenie niebieskich ornatów do oficjalnego użytku

Paweł Baścik: OWMR wśród kolorów liturgicznych nie wymienia niebieskiego, ale mimo to spotkać można w kościołach nie tylko białe ornaty z akcentami …

aspersja podczas Oktawy Wielkanocnej

Paweł Baścik: Czy obrzęd błogosławieństwa wody i pokropienia nią wiernych może być używany w dniach Oktawy Wielkanocnej poza przypadającymi w jej czasie …

krzyżowanie stuły w ZFRR

Paweł Baścik: Czy nr 340 OWMR, który opisuje sposób noszenia stuły przez kapłanów i diakonów, dopuszcza możliwość krzyżowania stuły na piersiach przez …

→ 30 grudnia 2015

OWMR 100. Gdy nie ma ustanowionego akolity, do posługiwania przy ołtarzu oraz do pomocy kapłanowi i diakonowi mogą być upoważnieni świeccy ministranci, …