Currently browsing

Page 42

Znak krzyża podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i ewangeliarzem

Pytanie: Czy podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem  i ewangeliarzem wierni powinni uczynić znak krzyża? Biskup Stefan Cichy: Zarówno Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, …

Gest koncelebrujących podczas wypowiadania słów konsekracyjnych

Pytanie: Jakiego gestu powinni używać współcelebransi podczas konsekracji, gestu wskazującego czy epikletycznego? Biskup Stefan Cichy: Na temat tego gestu zdania liturgistów są …

Pochylenie na czas błogosławieństwa

Pytanie: Czy podczas zwykłego błogosławieństwa wierni powinni pochylić głowy? Biskup Stefan Cichy: Według Mszału rzymskiego pochylenie ma miejsce tylko podczas uroczystego błogosławieństwa …

Sposób okadzania

Pytanie:W jaki sposób zgodnie z nowym OWMR powinno się dokonywać okadzeń. Co oznacza użyte w punkcie 277 Wprowadzenia słowo rzut? Biskup Stefan …

Przyklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem podczas Mszy św.

Pytanie: Nowe OWMR mówi o trzech przyklęknięciach w czasie celebrowania Mszy. W związku z tym, czy podczas Eucharystii, po otwarciu  i przed …

Sprawa ministrantek

Pytanie: Czy na forum zebrania plenarnego Episkopat Polski dyskutował kiedykolwiek sprawę ministrantek w Kościele w Polsce? Biskup Stefan Cichy: Sprawa ta nie …

Postawa wiernych w czasie przygotowania darów ofiarnych

Pytanie:Jaka winna być postawa wiernych w czasie procesji na przygotowanie darów ofiarnych? Biskup Stefan Cichy: Niektóre kręgi proponowały w czasie procesji na …

Błogosławienie księgą Ewangelii

Pytanie: Czy celebrans może błogosławić zebranych wiernych ewangeliarzem, czy jest to zarezerwowane tylko dla papieża i biskupów? Czy może są jakieś nadzwyczajne …

Wykonywanie czytań mszalnych przez kobiety

Pytanie: Jak to jest z czytaniem lekcji przez świeckich – czytaj kobiety. Czy mogą to robić z ambonki czy też raczej nie? …

Postawa wiernych w czasie okadzania kapłana

Pytanie: Jaka ma być postawa wiernych w czasie okadzania kapłana po przygotowaniu darów ofiarnych? Biskup Stefan Cichy: Ceremoniał biskupi w p. 149 …