Currently browsing

Page 40

Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej?

Pytanie: Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej? Biskup Stefan Cichy: Zasady co do wymieniania imienia biskupa podane są w dotychczasowym …

Kiedy koncelebransi podchodzą do ołtarza na modlitwę eucharystyczną?

Pytanie: Kiedy koncelebransi podchodzą do ołtarza na modlitwę eucharystyczną? Biskup Stefan Cichy: Koncelebransi podchodzą do ołtarza po modlitwie nad darami. Obrzęd koncelebry …

Błogosławieństwo przed czytaniem Ewangelii

Pytanie: Czy kapłan czytający Ewangelię w czasie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa powinien prosić o błogosławieństwo przed jej czytaniem? Biskup Stefan …

Czy nadzwyczajny świecki szafarz Komunii św. może puryfikować kielich?

Pytanie: Czy nadzwyczajny świecki szafarz Komunii św. może puryfikować kielich? Biskup Stefan Cichy: P. 279 Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego postanawia: „Naczynia …

Czy psalm responsoryjny może wykonywać schola?

Pytanie: Czy psalm responsoryjny może wykonywać schola? Biskup Stefan Cichy: Wyraźne postanowienia w sprawie wykonywania psalmu responsoryjnego są we Wskazaniach Episkopatu Polski …

Czy na tabernakulum musi być konopeum?

Pytanie: Czy na tabernakulum musi być konopeum? Biskup Stefan Cichy: Wprowadzenie do księgi Komunia św. i kult eucharystyczny poza Mszą św. w …

Jaki jest strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników?

Pytanie: Jaki jest strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników? Biskup Stefan Cichy: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ceremoniale biskupim. Czytamy …

Błogosławieństwa, które może sprawować alumn pełniący posługę lektora

Pytanie: Jakich poświęceń może dokonywać kleryk po przyjęciu posługi lektoratu? Biskup Stefan Cichy: Według księgi Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, …

Nakładanie palki na kielich

Pytanie: Czy palkę na kielich, w czasie Eucharystii, może nakładać i zdejmować ministrant bądź kleryk, który nie jest akolitą? Biskup Stefan Cichy: …

Postawa stojąca podczas pieśni

Pytanie: W czasie jakich pieśni należy zawsze zachowywać postawę stojącą? Czy np. taką pieśnią jest My chcemy Boga…? Czy takie pieśni mogą …