Currently browsing

Page 40

Sprawa łączenia czasie Mszy palców przez kapłanów c.d. (polemika)

Łukasz Wolański: Chciałbym podjąć polemikę z odpowiedzią przedstawioną w odpowiedzi na pytanie 3. Sprawa łączenia w czasie Mszy palców przez kapłanów i …

Sprawa łączenia w czasie Mszy palców przez kapłanów i całowania ręki

Tomasz Olsztyński: Jak czytamy w instrukcjach: ”INTER OECUMENICI” – I Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej ”36. d) dopuszcza się …

Czy można wystawić Najświętszy Sakrament dla jednej osoby?

Pytanie: Czy można wystawić Najświętszy Sakrament dla jednej osoby? Ks. dr Dominik Ostrowski: – zasadniczo można wystawić Najświętszy Sakrament nawet dla 1 …

Przyjmowanie Komunii świętej pod obiema postaciami

dr Wojciech Kosek: Przyjmowanie Komunii świętej pod obiema postaciami jest szczegółowo regulowane przez dokumenty Kościoła. W żadnym z nich nie znalazłem innego …

Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie?

Pytanie: Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie? Ks. Mateusz Matuszewski: Akolita posługuje przy udzielaniu Komunii Świętej nie …

Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej?

Pytanie: Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej, skoro jest tylko szafarzem nadzwyczajnym? Ks. Mateusz Matuszewski: Zawsze, ilekroć celebrans albo odpowiadający …

Liturgia Godzin: oracja na zakończenie modlitwy

Pytanie: Jaką orację odmawia się w Liturgii Godzin na zakończenie modlitwy w ciągu dnia we wspomnienia obowiązkowe i dowolne? Biskup Stefan Cichy: …