Currently browsing

Page 38

Przyjmowanie Komunii świętej pod obiema postaciami

dr Wojciech Kosek: Przyjmowanie Komunii świętej pod obiema postaciami jest szczegółowo regulowane przez dokumenty Kościoła. W żadnym z nich nie znalazłem innego …

Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie?

Pytanie: Czy akolita może posługiwać przy więcej niż jednej Mszy Świętej dziennie? Ks. Mateusz Matuszewski: Akolita posługuje przy udzielaniu Komunii Świętej nie …

Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej?

Pytanie: Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej, skoro jest tylko szafarzem nadzwyczajnym? Ks. Mateusz Matuszewski: Zawsze, ilekroć celebrans albo odpowiadający …

Liturgia Godzin: oracja na zakończenie modlitwy

Pytanie: Jaką orację odmawia się w Liturgii Godzin na zakończenie modlitwy w ciągu dnia we wspomnienia obowiązkowe i dowolne? Biskup Stefan Cichy: …

Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej?

Pytanie: Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej? Biskup Stefan Cichy: Zasady co do wymieniania imienia biskupa podane są w dotychczasowym …

Kiedy koncelebransi podchodzą do ołtarza na modlitwę eucharystyczną?

Pytanie: Kiedy koncelebransi podchodzą do ołtarza na modlitwę eucharystyczną? Biskup Stefan Cichy: Koncelebransi podchodzą do ołtarza po modlitwie nad darami. Obrzęd koncelebry …

Błogosławieństwo przed czytaniem Ewangelii

Pytanie: Czy kapłan czytający Ewangelię w czasie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa powinien prosić o błogosławieństwo przed jej czytaniem? Biskup Stefan …