Currently browsing

Page 38

Nakładanie palki na kielich

Pytanie: Czy palkę na kielich, w czasie Eucharystii, może nakładać i zdejmować ministrant bądź kleryk, który nie jest akolitą? Biskup Stefan Cichy: …

Postawa stojąca podczas pieśni

Pytanie: W czasie jakich pieśni należy zawsze zachowywać postawę stojącą? Czy np. taką pieśnią jest My chcemy Boga…? Czy takie pieśni mogą …

Posypywanie głów popiołem

Pytanie: Czy diakon w Środę Popielcową może posypywać wiernym głowy popiołem? Czy może dokonywać tego inna osoba, np. akolita? Biskup Stefan Cichy: …

Zasłonięcie krzyża procesyjnego

Pytanie:Czy w okresie Wielkiego Postu po V niedzieli krzyż procesyjny wnosi się zasłonięty czy odkryty? Biskup Stefan Cichy: Jeżeli w kościele zachowuje …

Pochylenie głowy na „Chwała Ojcu…”

Pytanie: Czy podczas oficjum brewiarzowego i modlitwy różańcowej na formułę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” należy pochylać głowy? Biskup Stefan …

Znak krzyża podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i ewangeliarzem

Pytanie: Czy podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem  i ewangeliarzem wierni powinni uczynić znak krzyża? Biskup Stefan Cichy: Zarówno Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, …

Gest koncelebrujących podczas wypowiadania słów konsekracyjnych

Pytanie: Jakiego gestu powinni używać współcelebransi podczas konsekracji, gestu wskazującego czy epikletycznego? Biskup Stefan Cichy: Na temat tego gestu zdania liturgistów są …

Pochylenie na czas błogosławieństwa

Pytanie: Czy podczas zwykłego błogosławieństwa wierni powinni pochylić głowy? Biskup Stefan Cichy: Według Mszału rzymskiego pochylenie ma miejsce tylko podczas uroczystego błogosławieństwa …

Sposób okadzania

Pytanie:W jaki sposób zgodnie z nowym OWMR powinno się dokonywać okadzeń. Co oznacza użyte w punkcie 277 Wprowadzenia słowo rzut? Biskup Stefan …

Przyklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem podczas Mszy św.

Pytanie: Nowe OWMR mówi o trzech przyklęknięciach w czasie celebrowania Mszy. W związku z tym, czy podczas Eucharystii, po otwarciu  i przed …