Currently browsing

Page 3

Liturgia w czasach Ojców Kościoła

Treść: 1. Powstanie rodzin liturgicznych; 2. Liturgia rzymska; 3. Liturgia afrykańska; 4. Liturgia ambrozjańska; 5. Liturgia galijska; 6. Liturgia hiszpańska; 7. Liturgia …

Sposób słuchania Mszy Świętej

Kto ofierze Mszy świętej jest przytomnym z sercem szczerem, z wiarą prostą, z uszanowaniem ze skruchą, pokorą, ten dostąpi miłosierdzia i znajdzie …

Duchowość Eucharystyczna

EUCHARISTIC SPIRITUALITY A b s t r a c t. Appreciation of the meaning of the liturgy in the overall activity of …

Formacja liturgiczna dla ludu Bożego

Dwa dni temu, w poniedziałek 18 października, został opublikowany List do seminarzystów Benedykta XVI, na zakończenie Roku Kapłańskiego. W numerze 1 papież zaczyna …