Currently browsing

Page 3

Papież Paweł VI i nowe Ordo Missae (1969)

Treść: Wstęp, 1. Stopniowa odnowa liturgii Mszy św. w duchu Sacrosanctum Concilium; 2. Przygotowanie nowego Ordo Missae; 3. Krytyka liturgii Mszy św. …

Wprowadzenie do wydania lekcjonarza mszalnego z 1981 r.

Przed kilkunastu laty w książce „To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła”, oprac. ks. J. Miazek, Warszawa 1987, ukazał się …

Liturgiia podczas wojny i po wojnie

Niewątpliwie lata 1950—1940 zaznaczą się w historii Kościoła jako okres szczególnego rozkwitu nauki katolickiej. Po zwycięskiej walce z moder­nizmem i racjonalizmem, nadeszła …

Czy sakrament Eucharystii jest konieczny do zbawienia?

Na pozór tak, skoro: Pan mówi1)J 6, 53.: „Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pić Jego Krwi, nie będziecie …