Currently browsing author

Dk. Krzysiek Mętlewicz, Page 4

Śpiewniki kościelne w liturgii

Pytanie: Gdzie można znaleźć jakiegoś rodzaju śpiewnik z dopuszczonymi pieśniami/ piosenkami? Ks. Andrzej Filaber: Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną. Pozostaje nią Graduale Romanum, …

Ks. Krzysztof Konecki, Postawy w liturgii

POSTAWY W LITURGII1)K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145 – 156. Postawy obok różnego rodzajów gestów należą do najbardziej …

Postawa prostracji w liturgii

Temat postawy prostracji oraz jej miejsca w liturgii rzymskiej został szeroko omówiony na łamach artykułu  autorstwa ks. prof. Krzysztofa Koneckiego, aktualnego konsultora …