Komunia na rękę w czasach zarazy

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpowiedziała świeckim katolikom w Wielkiej Brytanii w diecezji, w której komunia na język została ograniczona z powodu obaw związanych z tzw. świńską grypą.

Odpowiedź Kongregacji:

Prot. N. 655/09/L

Rzym, 24 lipca 2009

Drogi,

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pragnie potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z 22 czerwca 2009r. odnoszącego się do prawa wiernego do przyjmowania Komunii Świętej na język.

Dykasteria zauważa, że jej Instrukcja Redemptionis Sacramentum (25 Marzec 2004r.) wyraźnie wymaga, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (nr. 92), nie jest też dozwolone odmawianie Komunii Świętej nikomu z wiernych Chrystusa, których prawo nie powstrzymuje od przyjmowania Najświętszej Eucharystii (cf. n. 91).

Kongregacja dziękuje za zwrócenie jej uwagi na tę ważną kwestię. Proszę być pewny, że zostaną nawiązane odpowiednie kontakty.

Oby trwał Pan w wierze i w miłości do naszego Pana i Jego Świętego Kościoła, oraz w nieprzerwanym oddaniu Najświętszemu Sakramentowi.

Z życzeniami wszystkiego najlepszego i z poważaniem,

Szczerze oddany w Chrystusie,

Fr. Anthony Ward, S.M.)