Reforma Wielkiego Tygodnia w latach 1951-1956 – Wielki Wtorek

(OHS 1956) Usunięcie fragmentów Ewangelii wg św. Marka 14:1-31, skracając w ten sposób Pasję [wg św. Marka]1)OHS 1956, p. 17..

Komentarz: Jest to drugie niszczące usunięcie fragmentu Ewangelii nt. ustanowienia Świętej Eucharystii w jej relacji do Ofiary Pasyjnej. Zniesienie około trzydziestu wersetów nie wydaje się być umotywowane wyłącznie względami czasu, biorąc pod uwagę ponownie ich znaczenie..

(MR 1952) Mk 14:1-31, Ostatnia Wieczerza oraz ustanowienie Eucharystii rozpoczynają czytanie Pasji2)MR 1952, pp. 143, 144..

Źródło: nowyruchliturgiczny.pl

Przypisy   [ + ]

1. OHS 1956, p. 17.
2. MR 1952, pp. 143, 144.