Czy podczas hymnu „Te Deum” można używać dzwonów i dzwonków, by podkreślić wyjątkowość uroczystości?

ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków):

Dzwony i dzwonki są często stosowane w czasie śpiewu „Te Deum”, gdy ten śpiew rozpoczyna się w czasie procesji eucharystycznej wokół kościoła. Dzwony i dzwonki jednak milkną, gdy procesja dojdzie już do ołtarza. Jeśli śpiew „Te Deum” jest wykonywany po Komunii świętej nie stosuje się dzwonków, a tym bardziej dzwonów. OWMR mówi o dzwonkach tylko w numerze 150: „Jeśli okoliczności za tym przemawiają, krótko przed konsekracją ministrant dzwonkiem daje znak wiernym. Podobnie dzwoni zgodnie z miejscowym zwyczajem, gdy kapłan ukazuje wiernym święte postacie”. Te wskazania są w parafiach rozszerzone na dzwonienie przy obrzędach Komunii Świętej. Zawsze jednak stosowanie dzwonków jest związane z aktami czci wobec Najświętszego Sakramentu. Wyjątkiem jest śpiew „Gloria” podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Wtedy jednak motywem nie jest podkreślenie śpiewu „Gloria”, lecz wskazanie na „czas milczenia dzwonów” i „czas powrotu do dzwonienia”. Nie wydaje się słuszne poszerzanie stosowania dzwonków na czas śpiewu „Te Deum”.

Anamnesis 95 KKBiDS EP