Dekret Świętej Kongregacji Obrzędów o odmawianiu modlitw po mszy czytanej

Niektórzy Ordynariusze miejscowi pytali Świętą Kongregację Obrzędów, czy można rozciągnąć Dekret nr 4305 z 20 czerwca 1913 zezwalający opuścić modlitwy na końcu Mszy, gdy odprawia się ją ״z pewną uroczystością“ na tzw. Msze dialogowane, które odprawia się według Instrukcji S. K. O. z dnia 3 września 1958 nr 31.

Święta Kongregacja Obrzędów, wysłuchawszy zdania Komisji Liturgicznej, uznała, że należy odpowiedzieć: Tak i zgodnie z myślą (ad mentem). Myśl zaś jest następująca:

Tzw. modlitwy Leonowe można opuścić:

1) gdy Mszę odprawia się za nowożeńców albo z okazji pierwszej komunii, komunii generalnej, bierzmowania, święceń lub ślubów zakonnych,

2) gdy po Mszy bezpośrednio i stosownie następuje inna czynność lub nabożeństwo,

3) gdy w czasie Mszy wygłaszano homilię,

4) po Mszach dialogowanych tylko w niedziele i święta,

5) Ordynariusze miejscowi mogą pozwolić, aby wspomniane modlitwy odmawiano w języku krajowym po zatwierdzeniu przez nich tekstu.

Gdy niżej podpisany Kardynał Prefekt Świętej Kongregacji Obrzędów zreferował to wszystko Ojcu świętemu papieżowi Janowi XXIII, Jego Świątobliwość raczył łaskawie uznać i zatwierdzić reskrypt Świętej Kongregacji.

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dnia 9 marca 1960 r.

✟ C. Kard. CICOGNATI
Prefekt

Henryk Dante
Sekretarz

Źródło: http://cejsh.icm.edu.pl