Przepisy dotyczące sposobu dzwonienia podczas Mszy świętej

Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Zgodnie z nowymi przepisami liturgicznymi Krajowa Komisja Duszpasterska Liturgicznej Służby Ołtarza opracowała nowe przepisy odnośnie dzwonienia podczas Mszy św., obowiązujące we wszystkich diecezjach Polski. W czasie Mszy św. należy używać dzwonków w następujący sposób:

Zapowiedź przeistoczenia:

  1. Gdy celebrans po modlitwie, podczas której trzyma ręce wyciągnięte nad kielichem, składa ręce nad tym kielichem: !-!-!

Ukazanie konsekrowanych postaci:

  1. Podczas ukazania hostii: !—!—!
  2. Podczas przyklęknięcia celebransa po ukazaniu hostii: !!!
  3. Podczas ukazania kielicha: !—!—!
  4. Po ukazaniu kielicha: !!!

Zapowiedź Komunii św.:

  1. Bezpośrednio po zakończeniu recytacji lub śpiewu „Baranku Boży”: !-!-!

Komunia św.:

  1. Gdy po odmówieniu modlitw przed Komunią św. celebrans przyklęka, zanim weźmie do rąk Hostię: !!!
  2. Gdy celebrans przyklęka przed zamknięciem tabernakulum: !!!

 

Dzwonienie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu:

-gdy kapłan otwiera tabernakulum: trzy uderzenia dzwonkiem w niewielkich odstępach czasu (!-!-!)

-gdy kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem: trzy uderzenia dzwonkiem w dłuższych odstępach czasu (!—!—!)

-po repozycji, gdy kapłan przyklęka przed zamknięciem tabernakulum: trzy uderzenia dzwonkiem w niewielkich odstępach czasu (!-!-!)

*   *   *

Uwagi:

a) Wyjaśnienia znaków:

!!! – potrójne uderzenie dzwonkiem;

!-!-! – trzy uderzenia dzwonkiem w niewielkich odstępach czasu;

!—!—! – trzy uderzenia dzwonkiem w niewielkich odstępach czasu.

b) Dzwonienie w pp. 7 i 8 ma miejsce tylko wówczas, gdy wierni przystępują do Komunii św.

 

+Wacław Świerzawski

Przewodniczący Komisji

Sandomierz, 5 grudnia 1994 r.

tekst podaję za „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” czerwiec 2001 nr 6