Skłon a przyklęknięcie

s. Patrycja OSB:

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy przechodząc przed tabernakulum – czytający lekcje lub wykonujący psalm – klęka czy czyni głęboki skłon?

Czytający lekcję wychodzi z ławki na kościele, i aby dojść do ambony – mija blisko siebie umieszczone: tabernakulum i ołtarz.

A jak ma się zachować, gdy wychodzi z nawy po stronie ambony, a więc nie będzie przechodzić koło tabernakulum ani koło ołtarza. Podobnie wychodząc ze środkowej nawy – mija tylko ołtarz.

Pozdrawiam serdecznie i otaczam modlitwą

Ks. K. Konecki:

Zgodnie z normami Ogólnego Wprowadzenia do Mszału rzymskiego podczas sprawowania Eucharystii, przechodząc przed tabernakulum nie przyklękamy, ale czynimy głęboki skłon w kierunku ołtarza. Na czas sprawowania Najświętszej Eucharystii centrum celebracji, uwagi i duchowej grawitacji jest ołtarz, symbol Chrystusa i Jego miejsce Ofiary. Natomiast obecność Najświętszego Sakramentu w tabernakulum jest niejako na ten czas “zawieszona”. Gdy więc z racji wykonywanej posługi liturgicznej przechodzimy obok ołtarza, czynimy głęboki skłon, mimo że na osi świątyni znajduje się tabernakulum. Klękamy natomiast w takiej samej sytuacji po konsekracji.

Pozdrawiam.

 

Źródło: Anamnesis 74 KKBiDS EP