Błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej

Bartłomiej Rochowiak:

Czy dozwolone jest błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której nie udzielany jest chrzest. W kościele tym nie ma także chrzcielnicy. Wiem, że można zastąpić ten obrzęd błogosławieństwem wody do pokropienia, ale czy nie lepiej jest pobłogosławić wodę chrzcielną i przechowywać ją w godnym miejscu i używać jej podczas chrztów w późniejszym czasie?

Serdeczne Bóg zapłać za odpowiedź!

Ks. Krzysztof Konecki:

Dozwolone jest błogosławieństwo wody chrzcielnej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej
także wtedy, gdy nie udzielany jest sakrament chrztu lecz pod warunkiem, że w kościele znajduje się chrzcielnica. Rubryki mszalne mówią bowiem wyraźnie, że po zakończonym obrzędzie błogosławieństwa wodę należy zanieść do chrzcielnicy. Trudno wyobrazić sobie inne odpowiednie miejsce, w którym można byłoby przechowywać wodę chrzcielną przez cały okres paschalny. Zresztą sakrament chrztu powinien być zwykle udzielany w kościołach parafialnych, a te muszą posiadać chrzcielnicę. W Obrzędach chrztu dzieci czytamy: „Aby jaśniej było widać, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego, należy go udzielać zwykle w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica” (nr 10).

 

Źródło: Anamnesis 74 KKBiDS EP