„Bracia i siostry” w pierwszej formule Aktu pokuty

ks. Mirosław Kuczała:

Pragnę zwrócić się z pytaniem dotyczącym Aktu pokuty w czasie Mszy św. Otóż stosując pierwszą formułę, wypowiadamy następujące słowa: „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry…”. Czy w Mszach świętych sprawowanych w seminarium duchownym, gdzie są sami mężczyźni, po słowach „i wam bracia” dodaje się „i siostry”? Nigdzie nie mogłem znaleźć jasnej odpowiedzi na powyższy problem.

Ks. K. Konecki:

To prawda, że nie ma rubryki liturgicznej, w której można by znaleźć jasną odpowiedź
na to pytanie, które często powraca. Jednak kierując się intuicją oraz zasadą analogii, która w liturgii jest bardzo pomocna i często stosowana, należy uznać, że gdy uczestnikami Mszy św. są wyłącznie mężczyźni i nie ma kobiet, wówczas powinno się używać formuły odpowiadającej faktycznej sytuacji zgromadzenia liturgicznego i opuścić w akcie pokutnym słowo „siostry”.

 

Źródło: Anamnesis 74