Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. VI

Pytanie:

Czy osoba świecka nie będąca seminarzystą (klerykiem) może posługiwać jako subdiakon we Mszy uroczystej?

Odpowiedź:

Drogi [nieczytelne],

Nasza Papieska Komisja dziękuje za Pański uprzejmy list z 10 grudnia 2012 roku.

Co do zasady, dykasteria nie odpowiada na prywatne pytania osób.

Niemniej, Papieska Komisja ograniczy się do stwierdzenia, że funkcję subdiakona może zgodnie z prawem wypełniać akolita odpowiednio ustanowiony przez biskupa, jednak z zastrzeżeniem odpowiednich szczególnych różnic obrzędowych.

 

Tłumaczenie Łukasz Wolański

 

Question:

May a layman who is not a seminarian serve as a subdeacon at a Solemn High Mass?

Answer: