Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. V

Pytanie:

W nawiązaniu do zapisu Ministeria Quaedam:

Są dwie posługi, które należy zachować w całym Kościele łacińskim, po zastosowaniu do współczesnych potrzeb, mianowicie lektora i akolity. Funkcje, które dotychczas należały do subdiakona, powierza się lektorowi i akolicie i stosownie do tego nie będzie odtąd w Kościele łacińskim wyższego święcenia subdiakonatu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby akolita mógł być według uznania Konferencji biskupiej nazywany gdzieniegdzie również subdiakonem.

oraz do następujących dokumentów (skany są dostępne w Internecie, jednak nie mogę potwierdzić ich autentyczności):

 1. List PCED z dnia 7 czerwca 1993, Prot. 24/92
 2. List PCED z dnia 6 listopada 2012, Prot. 39/2011L

chciałbym uprzejmie prosić Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy może pełnić funkcję subdiakona we Mszy uroczystej w forma extraordinaria (wyświęceni subdiakoni, diakoni czy kapłani są nieobecni lub też (w przypadku diakonów i kapłanów) nawet jeśli są obecni, nie potrafią pełnić tej funkcji – nie wiedzą w jaki sposób):
  1. kleryk seminarium diecezjalnego, który jest ustanowionym akolitą lub ustanowionym lektorem (w rozumieniu Ministeria Quaedam)?
  2. kleryk seminarium diecezjalnego, który nie jest ani ustanowionym akolitą, ani ustanowionym lektorem, lecz który nosi strój duchowny?
  3. kleryk seminarium diecezjalnego, który nie ma jeszcze prawa noszenia stroju duchownego?
  4. osoba świecka (laik), który nie jest klerykiem (w tym jest osobą żonatą), lecz która jest ustanowionym akolitą?
  5. osoba świecka (laik), który nie jest klerykiem (w tym jest osobą żonatą), lecz która jest ustanowionym lektorem?
  6. inna, odpowiednio przygotowana osoba świecka?

(…)

Odpowiedź:

Drogi Panie Wolański,

Nasza Papieska Komisja dziękuje za Pański uprzejmy list z 21 stycznia 2013 roku.

Co do zasady, dykasteria nie odpowiada na prywatne pytania osób.

Niemniej, Papieska Komisja ograniczy się do stwierdzenia, że funkcję subdiakona może zgodnie z prawem wypełniać akolita odpowiednio ustanowiony przez biskupa, jednak z zastrzeżeniem odpowiednich szczególnych różnic obrzędowych.

Tłumaczenie Łukasz Wolański