Czy wypada urządzać pierwszą komunię świętą w wielki czwartek w czasie mszy wieczerzy pańskiej?

Pytanie: Czy wypada urządzać pierwszą komunię świętą w wielki czwartek w czasie mszy wieczerzy pańskiej?

Odp. Negatywnie.

Pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii z przyjęciem Komunii św. odłączone prawdzie od sakramentu chrztu i bierzmowania jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej teologicznie złączonym z Paschą i w postaci celebracji przewidziane jest czasie Wigilii Paschalnej (por. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nry 49, 58), naturalnym miejscu trzech sakramentów, które, między sobą ściśle złączone, „doprowadzaj ą do pełnej dojrzałości wyznawców Chrystusa, którzy w Kościele i w świecie pełnią posłannictwo właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu” ( Obrzędy chrztu dzieci. Wtajemniczenie chrześcijańskie, Wprowadzenie ogólne, nr 2). Ponieważ zaś Wigilia Paschalna jest korzeniem i zalążkiem wszystkich celebracji dnia Pańskiego w ciągu roku liturgicznego, postanowiono, że sakramenty wtajemniczenia, jeżeli tylko jest to możliwe, sprawuje się o ile nie w Wigilię Paschalną, to w niedzielę (por. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 59).

Nie wypada więc urządzać pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, czyli „pierwszej Komunii” w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie tylko ze względu na racje teologiczne, ale także duszpasterskie, aby celebracja ta nie odwracała ludu od centrum wydarzenia historyczno-zbawczego wspominanego w tym dniu świętego triduum: „Cała wewnętrzna uwaga winna się kierować ku misteriom upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy św.: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie bratniej miłości; winny one zostać wyjaśnione w homilii” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, nr 45).

Przez postępującą ewolucję roku liturgicznego powstała celebracja, która, z zachowaniem własnych odrębności, powtarza pewne elementy Mszy Wieczerzy Pańskiej, mianowicie uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej. Ta uroczystość, jak również celebracje niedziel wielkanocnych i niedziel okresu w ciągu roku, uważa się za bardziej stosowne do urządzania pierwszego uczestnictwa w Eucharystii.

 

Źródło: „Notitiae” [38 (2002) s. 490-492] KKBiDS, za Anamnesis 31 KKBiDS EP