Czy przy rozdawaniu komunii św. pod dwiema postaciami wypada wiernym przystępować do sakramentu eucharystii tak, że hostię, którą otrzymali do ręki, sami zanurzają w kielichu trzymanym przez kapłana lub diakona?

Pytanie: Czy przy rozdawaniu komunii św. pod dwiema postaciami wypada wiernym przystępować do sakramentu eucharystii tak, że hostię, którą otrzymali do ręki, sami zanurzają w kielichu trzymanym przez kapłana lub diakona?

Odp. Negatywnie.

Ogólne wprowadzenie do trzeciego wydania wzorcowego Mszału rzymskiego jasno stwierdza: „Następnie kapłan bierze patenę lub puszkę i podchodzi do przyjmujących Komunię, którzy zwyczajowo zbliżają się procesyjnie. Nie jest dozwolone, aby wierni sami przyjmowali chleb konsekrowany i kielich święty, a tym bardziej, by podawali je sobie z ręki do ręki. Wierni przyjmują Komunię, klęcząc lub stojąc, w zależności od ustaleń Konferencji Biskupów. Kiedy przyjmują Komunię stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Sakramentu zachowano należny szacunek ustanowiony przez przepisy” (nr 160); do tego dodaje normę dotyczącą tego przypadku: „Jeżeli Komunia z kielicha dokonuje się przez zanurzenie, przystępujący do niej, trzymając patenę pod ustami, podchodzi do kapłana, który trzyma kielich i przy którym stoi szafarz podtrzymujący naczynie z hostiami. Kapłan bierze hostię, zanurza jej część w kielichu i pokazując ją mówi: Ciało i Krew Chrystusa. Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen, przyjmuje do ust od kapłana sakrament, po czym wraca na swoje miejsce” (nr 287).

Ponadto nadużyciem jest także sposób przyjmowania przez wiernych na rękę hostii już zanurzonej w Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Źródło: „Notitiae” [38 (2002) s. 490-492] KKBiDS, za Anamnesis 31 KKBiDS EP