Pismo do Przewodniczącego Konferencji Biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie puryfikacji naczyń przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

13 października 2006 r.. bp William Skylstad, przewodniczący Konferencji Biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poinformował wszystkich biskupów członków tej Konferencji, że otrzymał odpowiedź na jego prośbę o rozszerzenie indultu dopuszczającego nadzwyczajnych szafarzy Komunii ś do asystowania przy puryfikacji świętych naczyń w czasie Mszy św.

Prot. n. 468/05/L

 

Rzym, 12 października 2006

Wasza Ekscelencjo,

W odpowiedzi na listy z 9 marca 2005 r. i 7 marca 2006 r., w których w imieniu Konferencji Biskupów, której Ekscelencja jest przewodniczącym, prosił Ksiądz Biskup o rozszerzenie indultu dopuszczającego nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do puryfikacji świętych naczyń po Mszy św., wówczas gdy brakuje księży lub diakonów do puryfikacji większej liczby kielichów, które mogą być użyte w czasie Mszy św.

Przedłożyłem całą sprawę Ojcu Świętemu na audiencji, której udzielił mi 9 czerwca 2006 r. i w odpowiedzi otrzymałem następujące wskazania:

  1. Nie ma wątpliwości, że „ze względu na wymowę znaku Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej” (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 281; Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1390).
  1. Jednakże czasem duża liczba przyjmujących Komunię może sprawić, że podanie każdemu kielicha do picia jest niewskazane (por. Redemptionis Sacramentum, nr 102), zaś przyjęcie na język Komunii przez zanurzenie zawsze i wszędzie pozostaje zgodnym z prawem rozwiązaniem na podstawie ogólnego prawa liturgicznego obrządku rzymskiego.
  1. Bardzo ważna jest katecheza ludzi uwzględniająca nauczanie Soboru Trydenckiego, że Chrystus jest całkowicie obecny pod każdą postacią. Komunia pod postacią chleba, w następstwie, umożliwia otrzymanie wszystkich owoców eucharystycznej łaski. (por. Denzinger-Schoenmetzer, nr 1729; Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 11, 282). „Ze względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii świętej ustalił się powszechnie w obrządku łacińskim” (Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1390).
  1. Paragraf 279 Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego wskazuje, że święte naczynia powinny być puryfikowane przez kapłana, diakona lub ustanowionego akolitę. Status tego tekstu jako ustawodawstwa został ostatnio wyjaśniony przez Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych. Dla Kongregacji nie wydaje się to być wykonalne, by udzielić wymaganego indultu od tych wytycznych zawartych w ogólnym prawie Kościoła Łacińskiego.
  1. List ten jest zatem prośbą do członków Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, by przygotować konieczne wyjaśnienia i materiał katechetyczny dla Waszego duchowieństwa i wiernych, by odtąd nr 279 Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego znajdujący się w trzecim wydaniu wzorcowym Mszału Rzymskiego był przestrzegany w praktyce.

 

Z wyrazami mojego szacunku i braterskimi pozdrowieniami pozostaję

Waszej Ekscelencji
oddany w Chrystusie

 

+Franciszek Kardynał Arinze
Prefekt

Prałat Mario Marini
Podsekretarz


 

(Tłum. ks. Mariusz Łazarek)