Erygowanie Drogi krzyżowej

ks. Tomasz Schabowicz, proboszcz z Diecezji Częstochowskiej:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czy erygowania Drogi Krzyżowej dokonać musi biskup?
Czy też może dokonuje się to po prostu przez poświęcenie stacji zgodnie z przepisami?

Bardzo proszę o odpowiedź.
Z poważaniem

Adam Bałabuch:

Czcigodny Księże,

odpowiedź na Księdza pytanie znajduje się w „Obrzędach błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich” numery 1097-1114.
Obrzędu błogosławieństwa stacji Drogi Krzyżowej może dokonać rektor kościoła lub inny kapłan (por. nr 1097).

Szczęść Boże!

 

Źródło: Biuletyn Anamnesis 75 KKBiDS EP