Przepisy dotyczące ołtarza stałego i przenośnego

Łukasz Bobowski:

  1. Czy w kościele parafialnym musi być ołtarz stały? Czy możliwa jest konsekracja kościoła parafialnego w którym nie znajduje się ołtarz stały?
  2. Czy ołtarz przenośny może być poświęcony, czy tylko pobłogosławiony?
  3. Czy możliwe jest poświęcenie kościoła, razem z poświęceniem ołtarza przenośnego?
  4. Czy w podstawie ołtarza przenośnego mogą być złożone relikwie świętych?
  5. Jakie kryteria są wystarczające do uznania ołtarza za ołtarz stały?
  6. Czy ołtarz stały może mieć mensę wykonaną z innego materiału niż kamień?
  7. Czy płyta wiórowa, zabezpieczona lakierem, może być uznana za odpowiedni materiał na mensę ołtarza przenośnego?
  8. Czy dopuszczalne jest (ponowne?) poświęcenie ołtarza, na którym od wielu lat sprawowana jest nieprzerwanie Eucharystia?

Ks. prof. Krzysztof Konecki:

Ad 1. W każdym kościele powinien być ołtarz stały, jasno i trwale wskazujący na Chrystusa (OWMR, nr 298). Aby można poświęcić kościół parafialny, wymagany jest ołtarz stały, jeszcze nie poświęcony. Zwyczaj i prawo liturgicznie słusznie zabraniają poświęcenia kościoła bez poświęcenia ołtarza, ponieważ poświęcenie ołtarza jest główną częścią całego obrzędu (OPKO, s. 82).

Ad 2. Zarówno ołtarz stały, jak i przenośny poświęca się zgodnie z obrzędem; ołtarz przenośny można jednak tylko pobłogosławić (OWMR, nr 300).

Ad 3. Nie jest możliwe.

Ad 4. W podstawie ołtarza przenośnego nie wolno umieszczać relikwii Świętych OPKO, s. 173).

Ad. 5. „Ołtarzem stałym nazywamy ołtarz tak zbudowany, że łączy się ściśle z posadzką i nie może być przesunięty; natomiast ołtarz przenośny można przesuwać” (OWMR, 298).

Ad. 6. „Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem Kościoła i ze względu na znaczenie symboliczne mensa ołtarza stałego powinna być kamienna i to z kamienia naturalnego. Za zgodą Konferencji Episkopatu można też użyć innego materiału wartościowego, trwałego i odpowiednio obrobionego” (OWMR, nr 301).

Ad 7. Można uznać, ale jest to ostateczność!

Ad 8. Poświęcenie ołtarza ma charakter ustanawiający i się go nie powtarza.

 

Źródło: biuletyn Anamnesis 75 KKBiDS EP