Klękanie po przygotowaniu darów

Kamil: Czy przechodząc przez środek kościoła już po ofiarowaniu, należy klękać w stronę ołtarza głównego czy ukłonić się w stronę ołtarza, gdzie sprawowana jest Eucharystia?

ks. Mateusz Matuszewski:

Uporządkujmy najpierw same pojęcia. Kamil napisał „ już po ofiarowaniu”. O jaką część liturgii mszalnej mu chodzi? Zapewne o przygotowanie darów. W tym momencie nie można jeszcze mówić o żadnym ofiarowaniu. Przynieśliśmy do ołtarza chleb i wino, zwykły pokarm, który dopiero został Bogu przedstawiony, z prośbą by stał się darem ofiarnym. Będzie to możliwe, gdy dzięki działaniu Ducha Świętego chleb i wino staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Dopiero wtedy będziemy mieli Ofiarę dla Ojca. Nie będzie to „coś”, ale „Ktoś” – Ciało i Krew Jego Syna. Kapłan dokona tego na koniec Modlitwy eucharystycznej, kiedy uniesie nad ołtarzem patenę z Ciałem i kielich z Krwią, mówiąc „Przez Chrystusa, …”. Dlatego gdy w łac. rubrykach mszalnych mówi się o śpiewie na „offertorium”, nie chodzi o śpiew na ofiarowanie. „Offertorium” wywodzi się w tym przypadku od „offere”, czyli przynosić, przygotowywać.
Gdzie według Kamila jest ołtarz główny? Zawsze ołtarzem głównym, miejscem centralnym, ku któremu winny się spontanicznie kierować oczy wchodzących do świątyni, jest ten, na którym sprawuje się Eucharystię, a nie ten, na którym ustawiono tabernakulum. To on powinien być lepiej oświetlony, ozdobiony świecami i kwiatami. Zresztą, tabernakulum wcale nie musi być w prezbiterium. We Wprowadzeniu do mszału jest powiedziane, że równie dobrym miejscem jest kaplica przechowywania Najświętszego Sakramentu (por. OWMR 315).
Po tych wyjaśnieniach pora na odpowiedź. Daje ją nam Wprowadzenie, którego normy musi przestrzegać każdy, jeśli Msza św. ma być sprawowana tak, jak naucza Kościół. Jeśli w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, klękamy przed nim tylko na początku, przychodząc do ołtarza, i na końcu, przed odejściem, nie zaś podczas samej celebracji Mszy św. (OWMR 274). Podczas Mszy św. klęka przed tabernakulum tylko ten, kto odnosi do niego naczynia z Komunią św., po jej udzieleniu, zanim zamknie drzwiczki. Wszyscy znajdujący się w prezbiterium, przechodząc z jednej strony na drugą, cześć ołtarzowi, na którym sprawowana jest Eucharystia oddają poprzez głęboki ukłon, a kiedy na ołtarzu jest Ciało i Krew Chrystusa – czyli od konsekracji do zakończenia Komunii – klękają. Oczywiście, jeśli tabernakulum usytuowane jest centralnie, ładniej będzie jeśli przejdziemy przed ołtarzem celebracji, tak by oddając cześć ołtarzowi nie być tyłem do tabernakulum.
Warto pamiętać, że w czasie Mszy najważniejsze jest miejsce, na którym dokonuje się Najświętsza Ofiara, a nie miejsce, w którym zachowano Komunię Świętą z Ofiary sprawowanej wcześniej.
Źródło: https://www.ministranci.pl/Archiwum/2011/4-2011/Z-komza/Ministrant-pyta/Klopoty-z-klekaniem, dostęp 09.05.2016 r.