Śpiew hymnu do Ducha Świętego

Paweł Baścik: w Obrzędach sakramentu małżeństwa stosowna rubryka podaje, że w hymnie Veni Creator śpiewa się zawsze tylko pierwszą i ostatnią zwrotkę, a z pozostałych wybiera się jedną. Skąd takie skrócenie hymnu? Czy mimo tej rubryki można zaśpiewać go w czasie liturgii ślubnej w całości? Jeśli tak, kto może o tym zdecydować – sam celebransa czy też konieczna jest zgoda wyższej władzy (biskupa)?

ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber: Liturgię sakramentu małżeństwa sprawujemy zgodnie ze wskazaniami księgi Obrzędy sakramentu małżeństwa. W rubryce przed hymnem do Ducha Świętego czytamy: „wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu”. Obowiązkowa jest 1 i 6, zaś spośród zwrotek 2-5 wybiera się jedną. Wydaje się, że śpiew wszystkich sześciu zwrotek jest rozszerzeniem tej modlitwy. Jeżeli czyni o przewodniczący liturgii (lub akceptuje), to wprowadza zwyczaj niezgodny wprawdzie z literą prawa, ale nie sprzeciwia się on samemu duchowi liturgii.

Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu

 

Źródło: KKBiDS EP „Anamnesis” 84