Noszenie biretu czasie procesji wejścia i wyjścia Mszy św.

Marcin Murawski:

Czy w czasie procesji wejścia i wyjścia kapłan celebrujący może używać biretu? Jeśli tak to czy powinien go zdejmować przed czy po przyklęknięciu (lub oddaniu pokłonu do ołtarza)?

ks. Jacek Nowak SAC:

Biret jest nakryciem głowy i należy do stroju duchownego, ale nie liturgicznego. W związku z tym obecne przepisy liturgiczne na ten temat nic nie podają, poza tzw. strojem chórowym (por. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013, nr 63, 1215, 1221, 1223, 1224).

Ritus servandus w Ordo Missae z 1962 r. mówi o stosowaniu biretu przez celebransa. Po przyjściu do ołtarza, przed skłonem lub przyklęknięciem oddaje biret ministrantowi (rozdz. II, pkt 2), a po zakończeniu Mszy Świętej otrzymuje biret od ministranta (rozdz. XII, pkt 6). Ta praktyka może być stosowana podczas tzw. rytu nadzwyczajnego, jednak w rycie zwyczajnym biret nie występuje. Jeśli któryś z celebransów chciałby koniecznie używać biretu, to powinien zastosować się do wskazań podanych w Ritus servandus. Mówiąc krótko stosowanie biretu nie zakłóca akcji liturgicznej nawet w rycie zwyczajnym.