Prawne uregulowania dotyczące możliwości sprawowania liturgii przy głównym ołtarzu

Pytanie:  Czy istnieją jakieś prawne uregulowania dotyczące możliwości sprawowania liturgii przy głównym ołtarzu?

Ks. Krzysztof Konecki: W myśl założeń posoborowej liturgii ołtarzem „głównym” jest ten, przy którym prezbiter sprawuje Mszę św. zwrócony twarzą do wiernych. On jest punktem centralnym świątyni, nie zaś ołtarz „dawny” przy nastawie ołtarzowej. Prawne uregulowania kwestii, którą Pan tutaj wnosi, zawiera „Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego” (nr 303), które mówi wyraźnie, że „Przy tym tylko ołtarzu należy (odtąd) sprawować święte obrzędy”. To oznacza, że życzeniem Kościoła jest, aby wszystkie sakramenty, wszystkie czynności święte były sprawowane przy ołtarzu „głównym”, nie zaś „dawnym”. I tak też jest w naszych świątyniach. W celu pogłębienia zagadnienia, które Pana interesuje, polecam lekturę „Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego”, Poznań 2004. W nim znajdują się podstawowe założenia i normy obowiązujące wszystkich duszpasterzy oraz wiernych świeckich dotyczące sprawowania liturgii eucharystycznej1.

  1. KKBiDS EP „Anamnesis” 70[]