Kto i jak powinien odczytywać opis Męki Pańskiej?

Pytanie: Jeżeli kapłan odczytuje rolę Chrystusa, zaś rolę Ewangelisty powierza się świeckiemu ministrantowi, to słowa Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego N. oraz Oto słowo Pańskie wypowiada narrator-laik, czy są one w jakiś sposób zastrzeżone kapłanowi?

Bp Stefan Cichy: Jeżeli opis Męki Pańskiej czytają tylko ministranci i roli Chrystusa nie czyta prezbiter, to narrator zaczyna Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego N., natomiast na końcu prezbiter mówi Oto słowo Pańskie.

Warto przypomnieć, że List o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 1988 r. zaznacza: „Opowiadaniu o Męce Pańskiej przysługuje szczególnie uroczysty charakter. Radzi się, aby było śpiewane lub czytane w tradycyjny sposób, to znaczy przez trzech, którzy dzielą między siebie rolę Chrystusa, narratora i ludu. Pasję niech wykonują diakoni albo prezbiterzy, lub w ich braku – lektorzy; w tym przypadku rola Chrystusa winna być zarezerwowana kapłanowi. Ta proklamacja Męki odbywa się bez użycia świeczników i kadzidła, bez pozdrowienia ludu i bez wykonania znaku krzyża na księdze. Jedynie diakoni proszą o błogosławieństwo kapłana, jak zwykle przed Ewangelią” (p. 33)1.

  1. KKBiDS „Anamnesis” 65[]