Czy wystawiając Najświętszy Sakrament bezpośrednio po Mszy św. należy opuścić obrzędy zakończenia?

Artur Lesner: W Agendzie diecezji opolskiej znalazłem stwierdzenie, że jeżeli wystawienie Najświętszego Sakramentu następuje bezpośrednio po Mszy Świętej, należy opuścić obrzędy zakończenia. Czy jednak nie są to dwie różne akcje liturgiczne, które należałoby rozdzielić, nawet jeżeli potraktujemy adorację jako przedłużenie liturgii eucharystycznej?

ks. Jacek Nowak SAC: OWMR 170 podaje: Jeśli po Mszy Świętej następuje jakaś czynność liturgiczna, opuszcza się obrzędy zakończenia, to jest pozdrowienie, błogosławieństwo i odesłanie wiernych.

Adoracja Najświętszego Sakramentu będąca bezpośrednio po Mszy św. ukazuje związek istniejący między kultem Najświętszego Sakramentu a Mszą Świętą (Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza mszą Świętą, Katowice 1985, nr 58). W tej samej księdze, w nrze 70, jest podane wskazanie: Hostię przeznaczoną do dłuższego i uroczystego wystawienia należy konsekrować podczas Mszy Świętej odprawianej bezpośrednio przed adoracją i po Komunii umieścić ją w monstrancji na ołtarzu. Mszę kończy się modlitwą po Komunii, opuszczając obrzędy zakończenia. Przed swoim odejściem kapłan stosownie do okoliczności ustawia na tronie Najświętszy Sakrament i okadza go1.

  1. KKBiDS EP „Anamnesis” 76[]