Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?

Pytanie: Czy poza Wigilią Paschalną w okresie Wielkanocy okadza się paschał?

Bp Stefan Cichy: Paschał okadza się tylko w czasie Wigilii Paschalnej i to przed rozpoczęciem Orędzia Paschalnego. Tak wyraźnie mówi Mszał rzymski, nie wspomina on o okadzaniu paschału w innych celebracjach. Tak Mszał rzymski, jak Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów zawierają jedynie rubrykę dotyczącą okadzenia paschału w czasie Wigilii Paschalnej. Mszał rzymski podaje wskazówkę, że diakon okadza najpierw księgę, a potem paschał i stojąc na ambonie albo przy pulpicie, śpiewa Orędzie Wielkanocne. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów mówiąc o celebracjach Okresu Wielkanocy w p. 389 zaznacza: „Paschał zapala się na czas wszystkich uroczystszych celebracji  liturgicznych tego okresu, tak Mszy jak Jutrzni i Nieszporów”. Natomiast nic nie mówi o jego okadzaniu1.

  1. KKBiDS EP „Anamnesis” 65[]