Obrzęd wprowadzenia relikwii

Propozycja na przykładzie wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II
Łukasz Wolański

Wprowadzenie relikwii do parafii należy poprzedzić stosowną katechezą, przybliżającą postać błogosławionego czy świętego, którego relikwie będą w parafii przechowywane. Mogą one mieć formę rekolekcji, dni skupienia itd.

Do ołtarza spoza kościoła udaje się procesja, na której czele idą ministranci, (klerycy) i duchowieństwo. Na końcu idzie ubrany w sutannę, komże i białą stułę (oraz ewentualnie białą kapę[1]) biskup lub prezbiter przewodniczący obrzędowi (wraz z przyodzianym w przysługujące szaty diakonem). Diakon, inny usługujący lub wedle uznania sam kapłan przewodniczący obrzędowi, niesie relikwie złożone na feretronie bądź w ozdobnym pudełku.

Po przyjściu do ołtarza wszyscy oddają cześć Sanctissimum (jeśli jest) lub ołtarzowi, oraz zajmują swoje miejsca. Relikwie składa się w odpowiednim miejscu w pobliżu ołtarza. W pobliżu powinien być uprzednio umieszczony również wizerunek błogosławionego.

Komentarz:

Liturgia dzisiejszej Mszy Świętej poprzedzona jest uroczystym wprowadzeniem relikwii błogosławionego Jana Pawła II, papieża. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka materiału z poplamionej krwią Ojca Świętego sutanny, stanowi doczesną pozostałość po tym czcigodnym człowieku. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego wezwanie.

Niech ten wielki dar i pomoże nam przybliży sobie życie błogosławionego Jana Pawła II. Niech poznawanie jego nauczania oraz kontemplacja przykładu życia stanowi dla nas wzór gorliwego postępowania w wierze.

Przyjmując relikwie Papieża, chcemy wspominać również Jego duszpasterską troskę, jaką wyraził szczególnie wobec naszej społeczności. To właśnie Papież Jan Paweł II 25 marca 1992 roku swoją bullą Totus Tuus Poloniae Populus ustanowił w Polsce nową diecezję – Diecezję Legnicką, dzięki czemu nasze miasto stało się stolicą biskupią. Niedługo potem, 2 czerwca 1997 roku, podczas apostolskiej pielgrzymki do Polski na Legnickim Lotnisku – na trenie naszej parafii Ojciec Święty odprawił Mszę Świętą, w trakcie której poświęcił kamień węgielny pod budowę naszej parafialnej świątyni.

Niech przykład jego wiary oraz jego wstawiennictwo prowadzi nas do coraz lepszego naśladowania Najświętszej Maryi Panny – Królowej Świętych oraz doprowadzi nas do samego Boga, który jest źródłem i szczytem świętości.

 

Na melodię „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico”
1. Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie

Ponad wszystkimi ludami tej ziemi,
Włożył w twe usta swoje własne słowa
Jakże płomienne. Jakże płomienne.

2. Byłeś człowiekiem słabym jako inni,
Pan jednak mocą napełnił twe serce;
Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie
W swoim imieniu. W swoim imieniu.

(Tu rozpoczyna się procesja z zewnątrz Kościoła w Relikwiami do środka)

3. Kazał ci zwalczać zło i zaślepienie,
Dźwigać z upadku wątpiących i grzesznych,
Głosić narodom pokój i królestwo
Dobrej Nowiny. Dobrej Nowiny.

4. Święty pasterzu i następco Piotra,
Otwórz nam niebo kluczami Chrystusa,
Ukaż owczarni tobie powierzonej
Drogę zbawienia. Drogę zbawienia.

5. Bogu jednemu w Trójcy Wszechmogącej,
Który zbudował swój Kościół na Skale,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.

(Hymn z jutrzni – teksów wspólnych Liturgii Godzin O pasterzach – O papieżu)

Biskup umieszcza relikwiarz w stosownym miejscu w pobliżu ołtarza (takim jednak, by ozdoby i jego umieszczenie nie sugerowały w żaden sposób, iż jest on ważniejszy od ołtarza lub tabernakulum).

Następuje pobłogosławienie relikwiarza:

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Błagajmy Wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ten relikwiarz wykonany dla przechowywania relikwii błogosławionego Jana Pawła II, Papieża, Apostoła Bożego Miłosierdzia:

Módlmy się.

Kapłan rozkłada ręce

Boże, Któryś nakazał Mojżeszowi ze szlachetnego drzewa wykonać skrzynię obitą złotą blachą, i umieścić w niej złote naczynie z manną niebieską oraz tablice przykazań napisane Twoją mocą, pokornie Cię prosimy, byś to naczynie, wykonane dla przechowywania świętych relikwii zechciał pobłogosławić + i poświęcić. Spraw, aby wszyscy, którzy przez wstawiennictwo błogosławionego papieża Jana Pawła II będą zwracali się do Ciebie o zdrowie, wszelką pomoc i Twoje błogosławieństwo zostali wysłuchani i cieszyli się darami Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

 Biskup kropi relikwiarz wodą święconą i okadza, w tym czasie śpiewana jest pieśń:

piesn_jpII

Imprimatur – ks. kard. Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski, pismo z 12 IV 2011, nr 585)

Następnie biskup odmawia kolektę z liturgicznego obchodu wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II – 22 X (Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o kulcie liturgicznym sprawowanym ku czci bł. Jana Pawła II, papieża, z 2 kwietnia 2011 r.)

 Módlmy się.

 Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen
Następuje krótkie przywitanie biskupa przez proboszcza miejsca. Po zakończeniu przywitania i ew. wygłoszeniu kilku słów przez biskupa, następuje śpiew pieśni ku czci bł. Jana Pawła II. Biskup udaje się do zakrystii, gdzie zdejmuje kapę i stułę (oraz komżę) i przywdziewa szaty mszalne koloru oficjum, z którego będzie celebrował liturgię.

Na melodię „Wszystkie nasze dzienne sprawy”

1. Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.
(…)
4. Rządząc owczarnią Piotrową
Dzierżyłeś klucze do nieba,
Słowem i własnym przykładem
Wzmacniałeś lud odkupiony.
5. Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

6. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego.

(Hymn z II nieszporów – teksów wspólnych Liturgii Godzin O pasterzach – O papieżu)

[1] Gdyby wnoszone były relikwie męczennika, szaty na tę część obrzędu byłyby czerwone.