Zasłonięcie krzyża procesyjnego

Pytanie:Czy w okresie Wielkiego Postu po V niedzieli krzyż procesyjny wnosi się zasłonięty czy odkryty?

Biskup Stefan Cichy: Jeżeli w kościele zachowuje się fakultatywny zwyczaj zasłaniania krzyży przed V Niedzielą Wielkiego Postu (nie po niej!), do czego zachęca Missale Romanum 2002 (s. 255), krzyż procesyjny także winien być zasłonięty, aby zachować jedność znaku. Krzyż okrywamy zasłoną fioletową lub czerwoną, zgodnie z tym, co jest powiedziane w Liście ogólnym o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego z 16 stycznia 1988 roku (nr 57).