pytanie o krzyż ołtarzowy

Pytanie: Czy konieczne jest stawianie krzyża na ołtarzu lub w jego pobliżu, skoro dominującym elementem wystroju całego prezbiterium jest figura lub obraz Ukrzyżowanego w ołtarzu głównym?

Biskup Stefan Cichy:

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowym Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego w dwu numerach. W numerze 117 czytamy: „Na ołtarzu lub w jego pobliżu ma się znajdować krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Świeczniki i krzyż można też wnieść w procesji na wejście”. Natomiast numer 308 postanawia: „Podobnie na ołtarzu lub obok niego należy umieścić krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, dobrze widoczny dla zgromadzonych wiernych. Wypada pozostawić ten krzyż przy ołtarzu także poza czasem sprawowania liturgii, aby przypominał wiernym zbawczą mękę Pana”.

Jeżeli więc w pobliżu ołtarza jest widoczny krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, nie trzeba na ołtarzu umieszczać drugiego krzyża.