Przyklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem podczas Mszy św.

Pytanie: Nowe OWMR mówi o trzech przyklęknięciach w czasie celebrowania Mszy. W związku z tym, czy podczas Eucharystii, po otwarciu  i przed zamknięciem tabernakulum kapłan celebrujący powinien przyklękać, czy też nie?

Biskup Stefan Cichy: Kiedy podczas Mszy św. nie dokonuje się konsekracji wystarczającej ilości hostii dla wiernych, co powinno być normą, i przynosi się Najświętszy Sakrament z tabernakulum, wówczas zgodnie z tym, co mówi księga Komunia św. i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą św., osoba przynosząca Sanctissimum, po otwarciu tabernakulum bierze naczynia, zanosi je na ołtarz i tam przyklęka (nr 30). Ten, kto odnosi naczynia  z Komunią św., przyklęka przed zamknięciem tabernakulum (nr 36).