Postawa wiernych w czasie okadzania kapłana

Pytanie: Jaka ma być postawa wiernych w czasie okadzania kapłana po przygotowaniu darów ofiarnych?

Biskup Stefan Cichy: Ceremoniał biskupi w p. 149 zaznacza: „Z kolei turyferarz podchodzi do biskupa, który z łódki trzymanej przez diakona nakłada kadzidło i błogosławi. Następnie biskup bierze kadzielnicę od diakona i w jego asyście okadza dary ofiarne, krzyż i ołtarz, jak na początku Mszy. Potem wszyscy wstają, diakon zaś, stojąc z boku ołtarza, okadza biskupa, stojącego bez mitry, następnie koncelebransów i lud. Biskup nie powinien wypowiadać wezwania: Módlcie się ani modlitwy nad darami przed zakończeniem okadzenia”.

Jeżeli w czasie Mszy sprawowanej przez biskupa podczas okadzania go po przygotowaniu darów ofiarnych wszyscy stoją, analogicznie winno być w czasie Mszy św., której przewodniczy prezbiter.