Liturgia Godzin: oracja na zakończenie modlitwy

Pytanie: Jaką orację odmawia się w Liturgii Godzin na zakończenie modlitwy w ciągu dnia we wspomnienia obowiązkowe i dowolne?

Biskup Stefan Cichy: Modlitwę w ciągu dnia we wspomnienia obowiązkowe i dowolne odmawia się tak jak w dni powszednie. Nie ma w niej żadnej wzmianki o świętym.