Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej?

Pytanie: Kiedy akolita może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej, skoro jest tylko szafarzem nadzwyczajnym?

Ks. Mateusz Matuszewski: Zawsze, ilekroć celebrans albo odpowiadający za przebieg liturgii ceremoniarz uzna to za pożyteczne. Byłoby błędem, gdyby Komunii Świętej udzielali szafarze nadzwyczajni, do których akolita należy, a szafarze zwyczajni powrócili w tym czasie na swoje miejsca. Nie ma potrzeby określania czasowej granicy dla obrzędu udzielania Komunii, po przekroczeniu której mogli by pomagać szafarze nadzwyczajni. Należy tego dokonać z największym szacunkiem, ale i bez zbytniego przedłużania czynności. Sprawniejsze udzielenie Komunii pozwoli przeznaczyć więcej czasu na uwielbienie, tak ważne i cenne w liturgii eucharystycznej.
Źródło: Anamnesis 71