Czy na tabernakulum musi być konopeum?

Pytanie: Czy na tabernakulum musi być konopeum?

Biskup Stefan Cichy: Wprowadzenie do księgi Komunia św. i kult eucharystyczny poza Mszą św. w nr. 11 stwierdza: „Obecność Najświętszej Eucharystii w tabernakulum należy zaznaczyć przez konopeum lub w inny odpowiedni sposób określony przez kompetentną władzę”. W kolejnym punkcie tego wprowadzenia czytamy: „Konferencja Episkopatu Polski postanawia: a) Na tabernakulum, w którym się przechowuje Najświętszy Sakrament, należy umieścić symbole eucharystyczne; nie jest konieczne konopeum”.