Czy można wystawić Najświętszy Sakrament dla jednej osoby?

Pytanie: Czy można wystawić Najświętszy Sakrament dla jednej osoby?

Ks. dr Dominik Ostrowski:

– zasadniczo można wystawić Najświętszy Sakrament nawet dla 1 osoby

– jeśli adoracja jest zapowiedziana i przyszła tylko 1 osoba, można wystawić Najświętszy Sakrament, pod warunkiem, że nie zostanie on opuszczony

– jeśli adoracja była zapowiedziana, nie należy odmawiać wystawienia tylko dlatego, że przyszła 1 osoba

– natomiast jeśli 1 a nawet 2 osoby życzą sobie prywatnie wystawienia i adoracji poza życiem wspólnoty, nie powinno się takiej praktyki stosować ze względu na wspólnotowy i otwarty charakter liturgii.

UZASADNIENIE

Wystawienie Najświętszego Sakramentu według Rytuału Pawła VI może być krótkie lub długie:

– wystawienie trwające dłuższy czas wymaga „odpowiedniego napływu wiernych” i zgody ordynariusza (por. instrukcja Eucharisticum Mysterium nr 63)

1. W niektórych wspólnotach zakonnych, zgodnie z zatwierdzonymi Statutami, istnieje godna pochwały tradycja, gdzie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem stale przebywa jedna lub dwie osoby, co sprawia ciągłość adoracji, ale tu mowa o długim wystawieniu

-wystawienie trwające krótszy czas nie ma określonej liczby uczestników.

NB: nie wolno Najświętszego Sakramentu pozostawić bez udziału wiernych, instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 138 poucza, aby zawsze byli obecni „niektórzy wierni, nawet na zmianę”.

To oznacza, że można Najświętszy Sakrament wystawić na krótko dla małej liczby osób. Jeśli jednak wystawienie ma być tylko i wyłącznie dla jednej osoby, która sobie tego życzy na zasadzie prywatnej prośby, to trzeba pamiętać, że zgodnie z zasadami liturgii, kult Boży jest sprawowany we wspólnocie, nie jest na „prywatne zamówienie”.

Pozdrawiam, szczęść Boże. Ks. dr Dominik Ostrowski

 

Źródło: Anamnesis 70