Błogosławienie księgą Ewangelii

Pytanie: Czy celebrans może błogosławić zebranych wiernych ewangeliarzem, czy jest to zarezerwowane tylko dla papieża i biskupów? Czy może są jakieś nadzwyczajne wyjątki?

Biskup Stefan Cichy: Zwyczaj błogosławienia wiernych ewangeliarzem wprowadził sługa Boży Jan Paweł II. Była to sprawa zarezerwowana dla papieża. Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego pozwala tylko biskupom błogosławić ewangeliarzem. W tym wprowadzeniu czytamy: „Kiedy diakon posługuje biskupowi, zanosi mu księgę do ucałowania albo sam ją całuje, mówiąc cicho: Niech słowa Ewangelii itd. Podczas bardziej uroczystych celebracji biskup, zależnie od uznania, błogosławi lud księgą Ewangelii” (p. 174). Przepisy Kościoła nie mówią o jakiś nadzwyczajnych wyjątkach.